ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ
Δευ-Παρ – 7.30-13.35
Τηλέφωνα: 24363993
Τηλεομοιότυπο: 24365095
Μενού

Γραφείο ΣΕΑ

ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ                                                  ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2023-2024                                   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 

Αγαπητοί Γονείς και Μαθητές,

 

Στο σχολείο μας λειτουργεί Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής στην οποία για την τρέχουσα σχολική χρονιά απασχολούνται οι πιο κάτω καθηγήτριες Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής:

 

  • Κατερίνα Βασιλειάδου   (ΓΡΑΦΕΙΟ 203)                      Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη

 

Υπεύθυνη για τα τμήματα

Α΄Τάξη

Β΄ Τάξη

Γ΄Τάξη

Α22

Β32

Γ11

Α31

Β33

Γ32

Α51

Β41

Γ52

Α52

Β53

Γ71

 

Β71

Γ72

 

  • Μαρία Θεοφάνους      (ΓΡΑΦΕΙΟ 140Β)                 Καθημερινά

 

Υπεύθυνη για τα τμήματα

Α΄Τάξη

Β΄Τάξη

Γ΄Τάξη

Α11

Β31

Γ31

Α21

Β72

Γ41

Α41

Β51

Γ51

Α42

Β52

Γ61

 

Β61

 

 

Ο θεσμός της Υπηρεσίας έχει καταστεί αναγκαίος στη σημερινή κοινωνία και ιδιαίτερα στη μαθητική κοινότητα, αφού ασχολείται με την καθοδήγηση και τη συμβουλευτική των μαθητών σε θέματα προσωπικά, εκπαιδευτικά και επαγγελματικά.  Η Υπηρεσία αυτή προσφέρει βοήθεια στους ακόλουθους τομείς:

 

  • Αντιμετώπιση Προσωπικών / Οικογενειακών Δυσκολιών: Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται μεταξύ άλλων θέματα σχετικά με την επίδοση, τη συμπεριφορά, τις διαπροσωπικές σχέσεις, τις σχέσεις του μαθητή με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας του, την ενίσχυση της αυτοεικόνας και της αυτοπεποίθησης, τη συναισθηματική του στήριξη και την εκπαίδευση του για σωστή και αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

 

  • Επαγγελματική Αγωγή: Η Υπηρεσία ασχολείται με τη διερεύνηση των ενδιαφερόντων, των ικανοτήτων και του συστήματος αξιών με βάση το οποίο λειτουργεί ο μαθητής. Επίσης βοηθά τους μαθητές σε θέματα στοχοθέτησης και τους παρέχει πληροφορίες για τις επιλογές μαθημάτων και εκπαιδευτικών κλάδων, τις απαιτήσεις εισδοχής σε διάφορα τμήματα πανεπιστημίων και τα μεταλυκειακά εκπαιδευτικά ιδρύματα τόσο στην Κύπρο όσο και σε χώρες του εξωτερικού.  Στο γραφείο Συμβουλευτικής λειτουργεί βιβλιοθήκη εμπλουτισμένη με οδηγούς σπουδών και επαγγελμάτων που είναι στη διάθεση των μαθητών για πληρέστερη ενημέρωση.

 

Για καλύτερη αντιμετώπιση των περιπτώσεων η Υπηρεσία συνεργάζεται στενά τόσο με την οικογένεια του μαθητή όσο και με τους αρμόδιους, ανάλογα με την περίπτωση, φορείς όπως τους διδάσκοντες καθηγητές, την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, τον Επισκέπτη Υγείας, το Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και άλλους νομικά κατοχυρωμένους ειδικούς.  Για να κληθεί ειδικός απαιτείται η συγκατάθεση των γονέων / κηδεμόνων του μαθητή.

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι το απόρρητο των συνεντεύξεων είναι από τις βασικές αρχές της Συμβουλευτικής, και τόσο οι μαθητές όσο και οι γονείς τους πρέπει να γνωρίζουν ότι διασφαλίζεται απόλυτη εχεμύθεια για το περιεχόμενο των συνεντεύξεων με τους  Καθηγητές Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής.  Η εχεμύθεια μπορεί να «σπάσει» σε κάποιες πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις. Το απόρρητο αυτό αίρεται μόνο αν υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι:

  • κινδυνεύει η ζωή του συμβουλευόμενου μαθητή, είτε κάποιου άλλου ανθρώπου
  • κινδυνεύει η σωματική, πνευματική ή ψυχοσυναισθηματική ακεραιότητα του συμβουλευόμενου μαθητή
  • τίθεται θέμα παράβασης του νόμου.

 

Ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η συνεργασία των γονιών με την Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής του σχολείου, με στόχο πάντοτε την αποτελεσματικότερη παροχή βοήθειας προς τους μαθητές. Επίσης για την αποτελεσματικότερη και άμεση ενημέρωση γονέων και μαθητών του σχολείου μας για ανακοινώσεις που αφορούν το σχολείο, σπουδές, υποτροφίες, σεμινάρια και άλλα είναι εξαιρετικά σημαντικό να απευθύνονται σε τακτική βάση στην ιστοσελίδα του σχολείου

 

→ lyk-vergina-lar.schools.ac.cy

 

→   στο εικονίδιο   ΣΕΑ

 

Oι μαθητές μπορούν να επισκέπτονται το Γραφείο Συμβουλευτικής όλα τα διαλείμματα καθώς και στη διάρκεια των μαθημάτων, αφού κλείσουν ραντεβού με τη Σύμβουλο και έχουν εξασφαλίσει την υπογραφή του διδάσκοντα καθηγητή για άδεια απουσίας τους από το μάθημα, σε σχετικό έντυπο που μπορούν να το προμηθευτούν από το γραφείο ΣΕΑ. Oι γονείς οι οποίοι θέλουν να επικοινωνήσουν με τις καθηγήτριες Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής προτρέπονται να καλούν στον αριθμό 24363993 και να κλείνουν ραντεβού αν το επιθυμούν.

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

Για επίλυση αποριών παρακαλώ μπορείτε επίσης να αποταθείτε στα πιο κάτω emails: 

Κατερίνα Βασιλειάδου kvasiliadou@te.schools.ac.cy

 

 

Μαρία Θεοφάνους     mtheophanous@te.schools.ac.cy