ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ
Δευ-Παρ – 7.30-13.35
Τηλέφωνα: 24363993
Τηλεομοιότυπο: 24365095
Μενού

Σκοπός - Φιλοσοφία

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΛΥΚΕΙΟΥ


Τα Αθλητικά Λύκεια έχουν ως αποστολή την ενίσχυση της αγωνιστικής δραστηριότητας των μαθητών-αθλητών, την ακαδημαϊκή τους στήριξη, καθώς και την υιοθέτηση ορθής αθλητικής συμπεριφοράς (ευ Αγωνίζεσθαι).

Τρόπος λειτουργίας:
- Κανονισμοί Λειτουργίας Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

- Προπόνηση τρεις φορές την εβδομάδα (∆ευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 2 πρώτες περίοδοι) σε συγκεκριμένους αθλητικούς χώρους.

- Εργομετρικές εξετάσεις/εξειδικευμένες αναλύσεις στο Κέντρο Αθλητικών Ερευνών Κύπρου (ΚΑΕΚ)

- Ψυχολογική Στήριξη

- Δωρεάν ακαδημαϊκή στήριξη (ΚΙΕ)

- Δωρεάν ενισχυμένο πρόγευμα δύο φορές την εβδομάδα.ρεάν ενισχυμένο πρόγευμα δύο φορές την εβδομάδα.

Ωράριο Λειτουργίας

Πρωινή Ζώνη

-Ωράριο και ωρολόγιο Λυκείου εκτός από τις δύο πρώτες περιόδους της ∆ευτέρας,  Τετάρτης και Παρασκευής κατά τις οποίες οι μαθητές προπονούνται σε συγκεκριμένους αθλητικούς χώρους.

-Στην Α’ Λυκείου το ωράριο επεκτείνεται κατά μία περίοδο μέχρι τις 14:15 (Τρίτη και Πέμπτη).

Απογευματινή Ζώνη

-Την Τρίτη και Πέμπτη προσφέρονται απογευματινά φροντιστηριακά μαθήματα για δύο περιόδους ως εξής:
Α΄ Λυκείου: 14:30-16:00
Β΄και Γ΄Λυκείου: 13:45-15:15

Τις μέρες αυτές προσφέρεται δωρεάν πρόγευμα

Μαθήματα επιλογής Α’ τάξης

Ακολουθείται το πρόγραμμα του Λυκείου με τις πιο κάτω διαφορές:

- Απαλλαγή μίας περιόδου από τα μαθήματα Γαλλικών και Τεχνολογίας και
- Απαλλαγή μισής περιόδου από τα Θρησκευτικά
Οι μαθητές μπορούν να πάρουν τα μαθήματα αυτά ως φροντιστηριακά στην απογευματινή ζώνη, εάν το επιθυμούν.

Μαθήματα επιλογής Β΄ και Γ΄ Λυκείου 

Ακολουθείται το πρόγραμμα του Λυκείου με τις πιο κάτω διαφορές:
- Υποχρεωτική επιλογή του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής το οποίο προσφέρεται μόνο στους μαθητές του Αθλητικού Λυκείου κατ’εξαίρεση.
- Στους μαθητές οι οποίοι επιθυμούν να ακολουθήσουν τον κλάδο της Ιατρικής, προσφέρεται η δυνατότητα παρακολούθησης του μαθήματος της Βιολογίας πέραν του σχολικού ωραρίου (Τρίτη και Πέμπτη 13:45-15:00)

Διδακτικό Προσωπικό

-Οι καθηγητές των φροντιστηριακών μαθημάτων επιλέγονται και εργάζονται με το καθεστώς των καθηγητών που εργάζονται στα ΚΙΕ
-Το μάθημα της Βιολογίας διδάσκεται από καθηγητή του σχολείου που διδάσκει το μάθημα στην πρωινή ζώνη.
- Οι προπονητές που επιλέγονται για την προπονητική δραστηριότητα των μαθητών είναι πτυχιούχοι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής με εξειδικευμένη εμπειρία στην προπονητική του κάθε αθλήματος.

Εποπτεία


Την ευθύνη της εποπτείας, αναλαμβάνει ένας Βοηθός Διευθυντής Α’ ή Βοηθός Διευθυντής ή καθηγητής Φυσικής Αγωγής ο οποίος εργάζεται με κυλιόμενο ωράριο.

Αξιολόγηση


Για όλα τα μαθήματα της απογευματινής ζώνης καθώς και για την προπονητική δραστηριότητα, δίνεται σύντομη περιγραφική αξιολόγηση σε κάθε δίμηνο, σε ειδικό έντυπο. Κριτήρια αξιολόγησης είναι η επίδοση του μαθητή, η συνέπειά του και η βελτίωση των αθλητικών του δεξιοτήτων.


Βεβαίωση Παρακολούθησης


Στο τέλος του σχολικού έτους, δίνεται από το σχολείο βεβαίωση φοίτησης στους μαθητές των αθλητικών τμημάτων. Εκτός από τα στοιχεία του μαθητή, αναγράφονται το άθλημα, οι προβλεπόμενες περίοδοι προπόνησης (ετησίως) και ο αριθμός των απουσιών. Προϋπόθεση για την παραχώρηση της βεβαίωσης είναι η τακτική φοίτηση.

Εργομετρικές Εξετάσεις

Οι αθλητές-μαθητές υποβάλλονται σε εργομετρικές εξετάσεις και αναλύσεις δύο φορές το χρόνο, στο Κέντρο Αθλητικών Ερευνών Κύπρου.


Κριτήρια Επιλογής


Οι υποψήφιοι για φοίτηση στα Αθλητικά Λύκεια θα πρέπει να πληρούν όλα τα πιο κάτω κριτήρια:
 

1. Αθλητικά Κριτήρια:
• 1η -3η θέση στα παγκύπρια ατομικά πρωταθλήματα σχολικών και εξωσχολικών αγώνων της κατηγορίας τους
• 1η-3η θέση Παγκύπριων ομαδικών πρωταθλημάτων με συμμετοχή τουλάχιστον 50% του συνόλου των αγώνων της χρονιάς κατάκτησης της θέσης ή δύο συμμετοχές σε αγώνα με την εθνική ομάδα
• Τα αθλητικά κριτήρια πρέπει να έχουν επιτευχθεί κατά την τρέχουσα ή την προηγούμενη αθλητική χρονιά.
 

2. Ακαδημαϊκά κριτήρια
Γενική βαθμολογία 15/20. Για την αριθμητική βαθμολογία των Γυμνασίων ισχύει ο κανονισμός «περί αγήματος και βραβείων».

3. Διαγωγή Κοσμιοτάτη

Διαδικασία εγγραφής
Οι ενδιαφερόμενοι υπο

βάλλουν αίτηση εγγραφής στο Αθλητικό Λύκειο και καταθέτουν τα σχετικά δικαιολογητικά. Για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των αιτήσεων ενημερώνεται ο γονέας/κηδεμόνας από τον Υπεύθυνο του Αθλητικού Λυκείου. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης εγγραφής, ο μαθητής εγγράφεται στο σχολείο που καθορίζει η Σχολική Εφορεία της περιφέρειάς του.